Įvyko nuotolinis Valdybos posėdis

2021 m. birželio 7 d. įvyko nuotolinis Valdybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Sekretoriaus rinkimai
  2. Dėl TPA buveinės adreso keitimo
  3. Dėl Teisėjų padėjėjų apklausos rezultatų aptarimo su TPA nariais (diskusija-susitikimas), kuris planuojamas 2021 m. birželio mėn. (dėl datos, laiko)
  4. Dėl mokymų organizavimo
  5. Dėl renginio-viešos diskusijos organizavimo
  6. Tęsinys dėl užsienio valstybėse įkurtų panašaus pobūdžio organizacijų
  7. Kiti organizaciniai klausimai (narių susitikimo gamtoje renginio organizavimas)